Om Bitsec

Bitsec är ett privatägt svenskt företag som startades 2006 med kontor i Stockholm och Karlstad och bedriver verksamhet inom områdena

  • IT-säkerhet
  • Informationssäkerhet
  • IT-forensik
  • Hot och riskhantering

Bitsec stödjer verksamheter i Sverige och i utlandet som har stora krav på säker hantering av information samt behov av att skydda sig mot olika typer av angrepp och störningar. Med mångårig erfarenhet från mycket kvalificerade uppdrag i komplexa och känsliga miljöer är Bitsec en kompetent partner i samtliga processer rörande säkerhet; från design, test av ingående komponenter, implementation, löpande säkerhetsgranskningar till att slutligen vara ett kompetent stöd när något går fel.

 

Vår styrka ligger i våra konsulter, som med engagemang och vana hanterar säkerhetsgranskningar och incidenter i en stor mängd kvalificerade uppdrag. Vi använder professionella verktyg, och har över tid även utvecklat egna metoder och verktyg. För att Bitsec skall kunna möta de stränga krav på säkerhet som många av våra kunder ställer, är samtliga konsulter, förutom för sin kompetens, också rekryterade för sitt goda omdöme, sin integritet samt för en personlighet som väl passar in i Bitsecs värdegrund. Varje konsult genomgår årligen en säkerhetsprövning och bedöms redan vid rekryteringstillfället ur ett säkerhetsperspektiv för ett godkännande vid en eventuell registerkontroll.

 

Bitsec stödjer ECPAT i kampen mot barnsexhandel.

signatur-och-banner_julgava