IT-säkerhet

Bitsec har sedan starten 2006 arbetat brett inom hela IT-säkerhetsområdet. Våra kunder har varit såväl myndigheter och stora internationella koncerner som mellanstora privata företag och vi kan till och med kalla oss världsmästare i IT-säkerhet!

 

IT-säkerhet är i dag en naturlig del av varje IT-baserat system och ska designas, implementeras samt kontrolleras löpande. Tillsammans med våra kunder lägger vi upp planer för hur vi kan stötta upp med vår expertkompetens inom alla dessa delmoment. Bitsec arbetar med tekniska analyser på flera olika nivåer, allt från enkla sårbarhetstester med automatiserade verktyg till manuell penetrationstestning med specialskriven mjukvara för att validera sårbarheter. Vi kan också bidra med styrning av IT-säkerhet, där vi hjälper till att ta fram anpassade styrdokument för den specifika verksamheten.

 

Genom att skapa säkerhetsmedvetenhet, tydlig styrning och kontrollerade IT-system hjälper vi till att minimera riskerna för verksamheten.