IT-forensik

Bitsec erbjuder ett IT-forensiskt utredningsteam med mångårig erfarenhet av forensiska utredningar från både rättsvårdande myndigheter och det privata näringslivet. Bitsec är utbildade och certifierade inom både de övergripande processer som rör forensik, men även i de marknadsledande verktyg som används i utredningar.

 

Bitsec utreder incidenter som rör misstänkta intrång, lagbrott eller avsteg från interna styrande dokument och mycket mer. Utredningar kan ske både vid akuta skeden under en pågående incident eller för att ta fram digitalt bevismaterial som håller ur ett rättssäkert perspektiv. Med erfarenhet av alla delar av utredningsarbetet kan Bitsec hjälpa till med en komplett forensisk utredning och även bistå med expertvittne.

 

Bitsec kan också återskapa raderat material, oavsett om materialet är avsiktligt eller oavsiktligt raderat vilket kan vara ovärderligt inte minst ur verksamhetens kontinuitetsperspektiv.

 

Att kunna utreda och förklara händelseförlopp ur ett forensiskt perspektiv är någonting som kräver både kunskap och verktyg, någonting som Bitsec har.