Logotyp för Bitsec

Misstänker du dataintrång?

Tveka inte att ringa oss på 08-411 90 10

 

Bitsec stöttar ecpat i kampen mot barnsexhandel

Om Bitsec

Bitsec stödjer organisationer genom att tillhandahålla djup teknisk kompetens, lång erfarenhet av IT-säkerhet samt Informationssäkerhet, och med djup förståelse och erfarenhet av vilka risker som finns och vilka hot som olika aktörer utgör. Vi är vana att arbeta i känsliga miljöer och att hantera konfidentiell information. Vi arbetar kontinuerligt enligt tydliga processer för att säkerställa säkerhet och sekretess i vårt arbete, och samtlig personal är säkerhetsprövad.

Senaste nytt

28 november, 2016

Datainspektionen och GDPR

Datainspektionen ska underlätta företags anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning. Idag beslutade regeringen att ge Datainspektionen i uppdrag att förstärka sitt arbete med att underlätta näringslivets anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning som ska börja tillämpas i maj 2018. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet den 30 mars 2018.

 

Regeringskansliet