08-411 90 10
info@bitsec.se

s8
s7
s6
s5
s4
s3
s2
s1

Bitsec stödjer organisationer genom att tillhandahålla djup teknisk kompetens, lång erfarenhet av IT-säkerhet samt Informationssäkerhet, och med djup förståelse och erfarenhet av vilka risker som finns och vilka hot som olika aktörer utgör. Vi är vana att arbeta i känsliga miljöer och att hantera konfidentiell information. Vi arbetar kontinuerligt enligt tydliga processer för att säkerställa säkerhet och sekretess i vårt arbete, och samtlig personal är säkerhetsprövad.

Våra tjänster

IT-Säkerhet

IT-säkerhetsområdet innefattar tjänster som syftar till att testa om system och applikationer uppfyller de krav på säkerhet som kan ställas utifrån en bedömning av hot och risker. Bitsec tillhandahåller tjänster inom samtliga tekniska områden som berör IT-säkerhet, och har förmåga att genomföra allt ifrån grundläggande tester till djupgående och uttömmande tester, beroende på behovsbilden. Läs mer »

Incidenthantering och IT-forensik

När en organisation utsätts för dataintrång och/eller datastöld eller annan form av IT-brott är det viktigt att detta fastställs, samt att organisationen får en möjlighet att agera utifrån den situation man befinner sig i. Bitsec tillhandahåller tjänster för att säkerställa vad som har hänt, bevisföra detta korrekt för att uppfylla krav som kan uppkomma vid en rättslig prövning, samt stötta organisationen för att säkerställa att fortsatt dataintrång eller datastöld förhindras. Läs mer »

Informationssäkerhet

Detta område syftar till att säkerställa att organisationen uppfyller de regulatoriska krav som ställs, samt att man har rimliga riktlinjer att arbeta utifrån och att dessa riktlinjer följs. Bitsec arbetar med att ta fram, införa och granska gentemot de olika regulatoriska krav samt riktlinjer som är relevanta för en organisation. Läs mer »

Hot- och riskhantering

Ett dataintrång har oftast ett bakomliggande syfte, d.v.s. att man obehörigen vill skaffa sig tillgång till information, förstöra eller förvanska information. De bakomliggande motiven kan t. ex. vara ekonomiska eller ha underrättelseinhämtning eller konkurrensinformation som mål. Denna hotbild bör ses ur ett större perspektiv, och Bitsec tillhandahåller tjänster i form av bl.a. rådgivning och utbildning kring industrispionage, mm, men kan även tillhandahålla stöd vid t.ex. interna utredningar, för att förbereda polisanmälningar, koordinera med Polisen, samt att så långt som möjligt kvalitetssäkra och ta fram ett underlag för en förundersökning så att det finns tillräckliga skäl för åtal. Läs mer »

Utbildning

Genom utbildning av personal ökar verksamhetens möjlighet att bemöta säkerhetsrelaterade utmaningar. Bitsec tillhandahåller utbildning inom bl a hur externa parter agerar för att stjäla information och vilka områden som olika aktörer fokuserar på. Vidare utbildar Bitsec utvecklare i hur man kodmässigt utvecklar system så att man undviker att bygga in sårbarheter. Ett ytterligare område i vilket vi utbildar är IT-forensik och IT-brottsutredning. Läs mer »

alert

Misstänker du dataintrång?

Ring oss på 08-411 90 10 om du misstänker att du har råkat ut för dataintrång.

Läs mer

Nyheter

  • Svenska företag utsätts för Cyberspionage?

    Enligt en rapport av säkerhetsföretaget Mandiant från USA, skall det finnas en enhet inom den Kinesiska befrielsearmén som jobbar med att spionera främst på europeiska och nordamerikanska företag. Med hjälp av en metod som heter “spearphishing” skickas mejl till anställda på företag, varefter spionprogram installeras så att hackers kan komma åt känslig information på företagets [...]

  • Begagnad mobil – guldgruva för kriminella

    På uppdrag av tidningen Computer Sweden granskade Bitsec 50 st begagnade mobiler, varav en stor del innehöll någon form av känslig information. Bankdokument, hemmagjord pornografi, bilder på id-kort och anteckningar från styrelsemöten fanns dolda i en del av mobilerna. “Smarttelefoner som säljs på andrahandsmarknaden innehåller mängder av känslig information och är en enorm säkerhetsrisk. Det [...]

  • Bitsec etablerar sig i Karlstad och blir Compare-företag

    När IT-säkerhetsföretaget Bitsec hittade den rätta kompetensen i Karlstad valde företaget att etablera kontor här. Och när Bitsec fick veta att Compare startar ett svensk-norskt projekt inom IT-säkerhet fick de en extrapuff för att bli intressentföretag i Stiftelsen Compare Karlstad. Jonas Persson och Christer Wahlund arbetade tidigare med IT-säkerhet inom Polisen i Karlstad. När de [...]